MENU x
Jak to vidí lidé v obcích: Konec jádra si ani nechceme představit

Jak to vidí lidé v obcích: Konec jádra si ani nechceme představit

Mf Dnes: Dukovany a jádro, 20.3. 2015
Ve dvacetikilometrovém okolí Jaderné elektrárny Dukovany žije v obcích a městech téměř sto tisíc obyvatel. Co pro ně znamená přítomnost tak velkého podniku? Jsou to nejen pracovní příležitosti, ale i podpora v dalších oblastech.

Jak lidé v okolí dukovanské jaderky vnímají přítomnost elektrárny? Nakolik si uvědomují, jak by to v regionu vypadalo, kdyby skončil její provoz? Nejblíž k elektrárně to má šest obcí v pětikilometrovém pásmu - Dukovany, Horní Dubňany, Mohelno, Rešice, Rouchovany a Slavětice, sdružených v Ekoregionu 5.

Rešice: Ať se nás zeptají
Zástupkyně tohoto sdružení a zároveň starostka Rešic Petra Jílková říká: „Když se Jaderná elektrárna Dukovany stavěla, tak se nás nikdo neptal, zda ji chceme, či nikoli. Elektrárna se postavila a my si na ni zvykli a jsme za ni rádi. Doba se změnila a já si myslím, že dnes by se nás určitě někdo zeptat měl, zda chceme, či nechce elektrárnu ve svém okolí dál a zda chceme i výstavbu 5. bloku. A my chceme!"
Ani si raději nechce představit situaci, kdyby takový kolos v regionu skončil. „Sice bych neočekávala žádný kolaps ani velkou migraci, přesto by spousta lidí musela za prací dojíždět někam jinam. A v našich regionech, především na Znojemsku a Třebíčsku, se práce hledá opravdu velmi těžce," ví starostka Rešic.

Dukovany: Byl by to kolaps
Podobně to vidí Miroslav Křišťál, starosta Dukovan, obce, která dala elektrárně své jméno. „Existenci elektrárny vnímám jako obrovské pozitivum nejen pro obec. Je to zdroj ekonomických a sociálních výhod. Spolupráci, kterou má naše obec, je na velmi dobré úrovni. Nedovedeme si představit ukončení provozu ani nezahájení stavby nového bloku. Byl by to nejen obrovský kolaps celého kraje, ale postihlo by to celou ČR. Budeme bojovat, aby vláda i ČEZ realizovaly další výstavbu, to je i cíl obecního zastupitelstva," vysvětlil Křišťál.

Rouchovany: Přináší výhody
Rouchovany sice v názvu elektrárny nenajdeme, ale část jejího areálu je právě v katastru této obce. Její starosta Vladimír Černý v tom vidí plus. „Pro obyvatele naší obce je přítomnost tak velkého zdroje pracovních příležitostí velkou výhodou. Ani podpora kulturních či sportovních aktivit není rozhodně zanedbatelná. O to víc si uvědomujeme dopad, jaký by ukončení provozu elektrárny mělo. Pokud se postaví nový blok, tak je to nejen zárukou pracovních příležitostí, ale i pocitu bezpečí pro obec. Pokud vedle nás bude firma, která vyrábí, je to určitě lepší, než když tady bude, byť bezpečně hlídaný, ale postupně likvidovaný areál," říká rouchovanský starosta Černý.

Náměšť: Zdroj energie i práce
Vladimír Měrka není jen starostou Náměště nad Oslavou, ale také předsedou Energoregionu 2020, který sdružuje 128 obcí a měst v okresech Brno-venkov, Třebíč a Znojmo. „Jedná se o přítomnost výjimečného podnikatelského subjektu, který nejen zaměstnává obrovský počet obyvatel, ale váže na sebe spoustu dalších aktivit, které mají dopad na zaměstnanost, koupěschopnost obyvatel i na osídlení obcí."
To, co by při ukončení provozu elektrárny nastalo, si podle Měrky jen těžko lze představit. „Ten otřes, který by nás v oblasti čekal, je možné pochopit na srovnání s tím, jak by vypadaly například vodoléčebné lázně, které by přišly o zdroj léčivé vody. V městečku, sice pěkném, ale bez zdroje obživy, by obyvatelé, kteří umí právě vodou léčit, nezůstali. Jistě by se přestěhovali jinam, kde léčivá voda teče, a z jejich lázeňského městečka by se stala zanikající osada. Tak je to i s naší elektrárnou," použil přirovnání náměšťský starosta.
Elektrárna je podle něj zdrojem elektrické energie, ale také práce. „Na Náměšťsku o tom víme své. Vojenské letiště také mělo zaniknout, a to by byla pro naše mikroregiony nenahraditelná ztráta. Podobně by dopadlo ukončení provozu EDU na tři okresy, dva kraje a konec konců z pohledu na využívání jádra a know-how naší technické elity i pro celou republiku. Zatím čekáme a věříme v politickou prozíravost vlády, která by měla ČEZ dát jistotu, že další setrvání, náhrada a rozvoj zdroje, který EDU představuje, je nejen přáním našich, na něm závislých obyvatel, ale je také v národním zájmu," dodává předseda Energoregionu 2020.

Oslavany: O uhlí už přišli
Situaci, kdy v regionu ukončily činnost velké firmy, znají velmi dobře vOslavanech na Brněnsku. Poznali to hned dvakrát, po ukončení těžby v rosicko-oslavanském uhelném revíru a po uzavření oslavanské elektrárny. Mnozí z nich našli své uplatnění právě v Dukovanech. Václav Vaněček, radní Oslavan a zástupce města v Energoregionu 2020, hodnotí spolupráci s dukovanskou elektrárnou velmi kladně. „Kromě pracovních příležitostí nám EDU, respektive Nadace ČEZ, poskytuje podporu různých aktivit v oblasti sportu, kultury, sociální sféře a v řadě dalších oblastí. V současné době je aktuální podpora výstavby cyklostezky z Oslavan do Ivančic. Dalším zdařilým projektem je podpora nákupu malé zahradní techniky, o kterou je mezi obcemi velký zájem a která je cílena na údržbu a zlepšování životního prostředí."
I v Oslavanech si dopady ukončení provozu Dukovan dobře uvědomují. „Případné ukončení provozu elektrárny by mělo zásadní dopad na zaměstnanost celého regionu, očekávané snížení koupěschopnosti by se negativně projevilo v celé sféře služeb a podnikatelských aktivit. Dále je potřeba mít na zřeteli tu skutečnost, že řada pracovníků vykonává úzce specializovanou, vysoce odbornou činnost, pro kterou by v regionu velmi těžko hledali uplatnění," dodává Vaněček.

Moravský Krumlov: Je to partner
Také lidé v Moravském Krumlově už pocítili, jak to vypadá, když ve městě skončí firma zaměstnávající větší počet lidí. I proto dává starosta Tomáš Třetina jaderné elektrárně velký význam. „Moravský Krumlov vnímá přítomnost EDU minimálně ve dvou rovinách. Poskytuje pracovní příležitosti ať už jako přímý zaměstnavatel, nebo zaměstnáním u externích dodavatelů EDU a s tím souvisejí sociální jistoty a zabezpečení v rodinách. Jaderná elektrárna je také dlouhodobým partnerem města, který podporuje komunitní život ve městě v oblasti cestovního ruchu, kultury, školství, sportu a vybavenosti," říká starosta Třetina. Při hodnocení dopadu ukončení provozu elektrárny se dívá i za hranice města. „Ukončení provozu EDU by mělo negativní důsledky nejen pro naše město, ale pro okolní obce a města regionu a obou krajů," řekl Třetina. Podle něj lze rovněž předpokládat zejména migraci mladé generace z oblasti za jinými pracovními příležitostmi.

Třebíč: Postavit co nejdřív
Nejvíc lidí pracujících v Dukovanech našlo svůj nový domov v Třebíči. „Elektrárna je pro Třebíč zcela zásadním zdrojem zaměstnanosti. Proto je pro nás důležitá její budoucnost včetně včas vybudovaného 5. bloku. Skončení provozu elektrárny by znamenalo pro Třebíč i pro celý region vážný strukturální problém se závažnými socioekonomickými dopady. Z toho vyplývá potřeba postavit a zprovoznit 5. blok dříve, než budou definitivně odstaveny bloky v současné době provozované. I tak to bude znamenat významné změny, na které se musíme začít připravovat již nyní," říká třebíčský starosta Pavel Janata.

 

Foto: Jakub Mertl

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany