MENU x

Odloží se řešení výstavby nového jaderného zdroje na příští vládu?

4. 11. 2016

Průběh a závěry semináře Plnění úkolů národního akčního plánu ze dne 3. listopadu 2016. 

Ve čtvrtek 3. listopadu se na půdě poslanecké sněmovny diskutovalo s ministrem průmyslu Janem Mládkem, vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem a dalšími o stavu plnění úkolů vedoucích k výstavbě nových jaderných zdrojů.

Seminář zahájil předseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny Ivan Pilný. Podle něj je zapotřebí pro český průmysl zajistit energetickou soběstačnost a k tomu je zapotřebí jádro. Předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš ve svém úvodním slově sdělil, proč je důležité neodkládat úkoly z Národního akčního plánu pro jadernou energetiku a zároveň požádal přítomné senátory a poslance o nutnost kontroly těchto úkolů parlamentem.

Ministr Mládek poukázal na zkušenosti z Evropy, kdy se plány na výstavbu jaderných bloků v realitě časově prodlužují a náklady na výstavbu zvyšují. „Proto uvažujeme o zapojení dodavatele technologie do výstavby tak, aby byl finančně zainteresovaný. Naším nejužším místem a zároveň hlavním úkolem je najít investičně-obchodní model.“  Zároveň uvedl, že si nedovede představit, že výběr dodavatele by byl mimo režim veřejného výběrového řízení. Ministr Mládek také poukázal na nedávný žebříček světové banky, kde má Česká republika hezké výsledky, nicméně zde vybočuje jeden ukazatel, a to je získání stavebního povolení. „Rozvojové země  mají snadnější stavební řízení než my. Jaderná elektrárna není vila a já nevím, jak projde stavební zákon parlamentem.“

Ve svém vystoupení zdůraznil ministr aktivitu Energetického Třebíčska, která značnou měrou přispívá k vyjadřování podpory regionu v oblasti jaderné energetiky. „Jaderný blok se musí jednoznačně postavit nejdříve v Dukovanech. Bylo by dobré, aby do roku 2035 byl blok dostaven a byl jím tak nahrazen výkon stávajících bloků.“ Ministr však připustil, že už nyní je pozdě a bude nutné  rozhodnutí nové vlády, že chce pokračovat v tomto směru. Slíbil však, že podněty z dnešního semináře přednese na vládě.

 

Po rozhodnutí o obchodně-investičním modelu volá také ČEZ

Chceme-li být do budoucna soběstační ve výrobě elektrické energie, tak musíme rychle stavět nové jaderné bloky. Vládní zmocněnec seznámil přítomné s aktuálním stavem plnění Národního akčního plánu, z kterého je patrný velký časový skluz oproti původním termínům. Pokud by všichni aktéři své úkoly ze Státní energetické koncepce zodpovědně plnili, je možné skluz dohnat.

Petr Závodský, který má v ČEZ na starosti výstavbu nových jaderných elektráren shrnul přípravy směřující k výstavbě. „V červenci bylo zahájeno zjišťovací řízení hodnocení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.  Došlo k založení dceřiné společnosti ČEZ, vyčlenění jaderných aktiv podle NAP JE bylo provedeno 1. října v souladu se schválením valné hromady z června a jsou také zhodnoceny lokální aspekty.“ Pro pokračování výstavby nového jaderného zdroje jsou zapotřebí tyto klíčové úkoly, a to vybrat způsob obchodního zajištění a způsob veřejné podpory. Podle Vítězslava Jonáše je právě toto nejpalčivější problém. „Ministr Mládek se těchto úkolů zříká tak, že je přesouvá na příští vládu. Přitom všichni víme, že bojujeme s časem,“ upozorňuje dlouhodobě Vítězslav Jonáš.

 

Odsouvání vládní zodpovědnosti dráždí region v okolí elektrárny

Předseda Energoregionu 2020 Vladimír Měrka proto ministrovi Mládkovi přede všemi vyjádřil silné znepokojení regionu s tím, jak je naplňován či spíše nenaplňován Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. „Stále není jasné financování, dochází ke zpožďování. Právem se obáváme, že se elektrárna stává starou a možná také ne tolik bezpečnou. Setkali jsme se, pane ministře, před rokem v elektrárně, od té doby byl ustanoven výbor a zmocněnec. Vše trvá déle a jde to pomalu. Vyzýváme vás, abyste konali. Chceme, aby jaderná elektrárna mohla dál vyrábět elektřinu, aby dál mohla živit lidi. Před lety se nás v regionu nikdo neptal, zda chceme elektrárnu na svém území. Byli jsme odsouzeni k tomu s ní žít. Zvykli jsme si a přijali ji. Má naši velkou podporu. A teď, když za ni bojujeme, tak se setkáváme s odsouváním zodpovědnosti na vaše nástupce. Nesvádějte to na to, jak dopadnou příští volby. Musí zde být přeci kontinuita,“ apeloval Měrka na ministra.

Studenti nemají zájem o jadernou energetiku. A nemá je kdo učit

Karel Katovský z VUT upozornil na začarovaný kruh českého jaderného vzdělávání a položil otázku, zda budeme mít dostatek odborníků pro plnění Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. „Upadá zájem o studium jaderné energetiky. Trpíme nedostatkem pedagogů v této oblasti. Česká republika nemá žádného profesora v aktivním věku z tohoto oboru,“ popsal reálný stav českého vysokého školství Katovský. Na tyto informace reagovali účastníci s velkým údivem. „Příprava nového jaderného zdroje je komplexní záležitost, týká se nejen průmyslu, ale také školství, životního prostředí, samospráv, energetického zajištění. Je to natolik strategický projekt, že je až nepochopitelné, jak to naši někteří poslanci a senátoři berou na lehkou váhu,“ reagovala předsedkyně Ekoregionu 5 a starostka Rešic Petra Jílková v souznění se starostkou Dolních Vilémovic Jitkou Boučkovou.

Chceme stavět, musíme mít kam ukládat odpady

Diskuze o výstavbě nových bloků je spojena také s řešením úložiště odpadů.  Průzkumné práce probíhají ve všech sedmi lokalitách v celé ČR vytipovaných pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů.  Toto sdělil ve svém vystoupení ředitel SÚRAO  Jiří Slovák. Reagoval tak na dotazy veřejnosti ohledně možného zúžení průzkumu jen na Vysočinu. Tento možný záměr dříve zveřejnil ministr průmyslu. V projednávání s veřejností by měl přispět chystaný zákon o hlubinném úložišti.

Nerozhodnost státu a odkládání problémů na další vládu je alibistické a nezodpovědné

Drtivá většina přítomných na semináři nesla nelibě neplnění úkolů v přípravě stavby nových jaderných bloků v požadovaných termínech. Je nutno za každým úkolem vidět konkrétní lidi, kteří musí  být tlačeni k zodpovědnosti. „V Energetickém Třebíčsku zastupuji tři desítky firem a institucí. Tito zaměstnavatelé by jistě vyvodili tvrdé závěry k lidem,  kteří takto poškodí svou firmu. Tady škodíme regionu a celé České republice a nikdo není hnán k osobní zodpovědnosti, a to je špatné,“ sdělil na závěr semináře Jonáš.

 

Závěry ze semináře

Energetické Třebíčsko v návaznosti na závěry semináře požádá hospodářský výbor poslanecké sněmovny o provádění pravidelné kontroly s reportingem vládního zmocněnce o plnění úkolů vládního výboru pro jadernou energetiku. Úkoly  jsou na kritické cestě harmonogramu výstavby nových bloků. Jedná se zejména o tyto úkoly: Zasadit se o zjednodušení české legislativy pro povolování staveb, po diskuzi s dodavateli doporučit investorský a obchodní model, na podvýboru pro dopravu se věnovat koordinaci státních plánů na úpravy silnic a vodních cest s potřebami projektu (doprava těžkých a rozměrných komponent), zasadit se o urychlené řešení konce palivového cyklu tj. pokračování geologických průzkumů ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v ČR, přijetí zákona o hlubinném úložiště a v neposlední řadě věnovat pozornost udržení a rozvoji jaderného vzdělávání. Dále přimět vládu ČR a ČEZ k vydání zásadního stanoviska, že z důvodu energetické bezpečnosti státu se v Dukovanech bude stavět pátý blok,  stavební povolení bude nejpozději do roku 2025 a nový blok bude v komerčním provozu nejpozději v roce 2035.

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany