MENU x
Seminář ve sněmovně k plnění úkolů Národního akčního plánu

Seminář ve sněmovně k plnění úkolů Národního akčního plánu

5. 10. 2016

Seminář s názvem Plnění úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti.


Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko pořádá seminář s názvem Plnění úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti.

Seminář se koná pod záštitou Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru PSP ČR.

Termín: 3. 11. v 10 hod

Místo konání: místnost č. 205, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

Program semináře:

Moderátor: Eva V. Fruhwirtová

9–10 registrace

10.00–10.30 úvodní slovo: Ivan Pilný, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu 

10.30–13.00 Aktuální stav plnění úkolů Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky ČR (NAP JE ČR)

Opatření pro posílení jaderné bezpečnosti, bezpečnostní kritéria pro výstavbu a kontrola jejich plnění – Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Opatření v oblasti organizace sektoru jaderné energetiky, plnění usnesení NAP JE ČR a aktivity v dalším období – Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Příprava stavby, harmonogram činností, povolovací řízení, EIA – Petr Závodský, ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ

Řešení konce palivového cyklu, kapacita, bezpečnost úložišť – Jiří Slovák, ředitel Správy a úložišť radioaktivních odpadů

Socio-ekonomické dopady na region – Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko

 

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail: info@energeticketrebicsko.cz do 21. října. Při vstupu procházíte bezpečnostním rámem, nechte si, prosím, časovou rezervu. Ke vstupu do PS je třeba mít průkaz totožnosti.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany