MENU x
Závěry vyplývající ze semináře

Závěry vyplývající ze semináře

listopad 2016

Závěr ze semináře Plnění úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti, který se konal 3. 11. v Poslanecké sněmovně.

I. Účastníci semináře vzali na vědomí:

  1. Úvodní slova Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru, Vítězslava Jonáše, předsedy Energetického Třebíčska a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.
  2. Vystoupení Jána Štullera, vládního zmocněnce pro jadernou energetiku,  k opatření k oblasti organizace sektoru jaderné energetiky, Petra Závodského (ČEZ) k přípravě stavby nového jaderného zdroje, Jiřího Slováka (SÚRAO) k řešení konce palivového cyklu a Vítězslava Jonáše (ET) k socio-ekonomickým dopadům na region.
  3. Zpoždění plnění úkolů z NAP JE ČR.

II. Účastníci kvitují, že začal pracovat vládní výbor pro jadernou energetiku, vládní zmocněnec a jednotlivé pracovní komise vládního výboru.

III. Doporučení pro Hospodářský výbor PS PČR.

 

Seminář doporučuje hospodářskému výboru:

Provádět pravidelnou kontrolu a vyžadovat reporting vládního státního zmocněnce o plnění úkolů Vládního výboru pro jadernou energetiku. Úkoly výboru jsou na kritické cestě harmonogramu výstavby nových bloků. Jedná se zejména o tyto úkoly:

  1. Zasadit se o zjednodušení české legislativy pro povolování staveb tj. projednání novely stavebního zákona v PS v návaznosti na zjednodušení povolovacích procesů u jaderných staveb.
  2. Po diskuzi s dodavateli doporučit investorský a obchodní model pro výstavbu nových bloků, včetně zajištění státních garancí
  3. Posoudit možnosti „jít mimo zákon o zadávání veřejných zakázek“ například přímým zadáním nebo mezistátní dohodou, resp. požádat o výjimku ze zákona
  4. Na podvýboru pro dopravu se věnovat koordinaci státních plánů na úpravy silnic a vodních cest s potřebami projektu (doprava těžkých a rozměrných komponent)
  5. Zasadit se o urychlené řešení konce palivového cyklu tj. pokračování geologických průzkumů ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v ČR a přijetí zákona o hlubinném úložiště.

Odůvodnění: Pokud stát přijal ve své energetické koncepci výrobu elektrické energie z jádra a pokud se již v současné době skladuje vyhořelé palivo v lokalitách Dukovany a Temelín, musí stát zajistit výběr lokality pro  uložení vysoce radioaktivních odpadů do roku 2025. Musí být při tom dodržena zásada, že se vybere lokalita, která je geologicky vhodná a nejméně zatíží svou výstavbou a uložením životní prostředí.

  1. Přimět vládu ČR a ČEZ k vydání zásadního stanoviska, že z důvodu energetické bezpečnosti státu se v Dukovanech bude stavět pátý blok,   stavební povolení bude nejpozději do roku 2025 a nový blok bude v komerčním provozu nejpozději v roce 2035.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany