MENU x
Novým ředitelem SÚRAO se stal Lukáš Vondrovic

Novým ředitelem SÚRAO se stal Lukáš Vondrovic

3. 10. 2022

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jmenoval s účinností od 1. října 2022 novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Lukáše Vondrovice.

Výběrová komise vybrala Vondrovice v otevřeném výběrovém řízení, kterého se zúčastnili čtyři kandidáti.

„Lukáš Vondrovic prostředí SÚRAO zná velmi dobře, od odborného specialisty v oboru geologie v České geologické službě a následně i na SÚRAO se postupně vypracoval do pozice vedoucího úseku přípravy úložišť radioaktivního odpadu. Dostává se mu respektu v mezinárodní komunitě a odborných platformách, jako je např. OECD/NEA, i ze strany dodavatelů SÚRAO dotčených přípravou hlubinného úložiště,“ říká ministr Síkela.

Lukáš Vondrovic vystudoval doktorský obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou dráhu zahájil na České geologické službě v oblasti geologického mapování a aplikovaného výzkumu. Na Správě úložišť radioaktivních odpadů působí od roku 2014, nejprve jako výzkumný pracovník, poté jako vedoucí oddělení geologických prací a od roku 2018 byl vedoucím projektu přípravy hlubinného úložiště v pozici vedoucího úseku. Je ženatý, má dvě děti a jeho životním mottem je citát českého petrologa Františka Holuba: Jediným solidním základem našeho světa jsou horniny. 

„Lukáš Vondrovic v letech 2019 a 2020 představil komplexní hodnocení lokalit pro fázi zúžení jejich počtu z devíti na čtyři pro budoucí výstavbu hlubinného úložiště a rovněž má zkušenosti s komunikací s místními a krajskými samosprávami, která je v tomto procesu velmi důležitá,“ říká náměstek pro jadernou energetiku Tomáš Ehler a dodává: „V posledních měsících se soustředil na přípravu implementace technických kritérií daných taxonomií EU k udržitelným činnostem v jaderné energetice v systému nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. Čekají ho i další výzvy, spojené zejména s přípravou hloubkových geologických průzkumů na vytipovaných lokalitách a přípravy strategie nakládání s radioaktivním odpadem pro provozní odpad z nových jaderných zdrojů do budoucna.

Zdroj a foto: MPO

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany