MENU x
Rozhovor z jaderného regionu Bystřicko

Rozhovor z jaderného regionu Bystřicko

leden 2019

Letošní první pracovní návštěva se konala v Bystřici nad Pernštejnem.  Jak se žije jadernému regionu Bytřicko, kterému je Energetické Třebíčsko partnerem, jsme si povídali se starostou Bystřice nad Pernštejnem Karlem Pačiskou a starostou Rožné Liborem Pokorným.

Z dolu Rožná vyjel poslední vozík s uranem v roce 2017. Tím skončilo dobývání uranu na Vysočině. Horníci byli propuštěni. Jak se region s uzavřením tohoto provozu vyrovnal?

Pačiska: Reagovali jsme velmi rychle, abychom situaci po uzavření dolů zvládli. Proto nedošlo k žádnému sociálnímu kolapsu. Byla vytvořena meziresortní komise na ministerstvu průmyslu, kdy bylo panem ministrem jasně zadáno, že se musí v naší lokalitě něco stát, aby problém neeskaloval.  Pevně věřím, že naše zkušenosti využijí i další lokality, které se budou potýkat s podobnou situací.

Co konkrétně se tedy událo?

Shodli jsme se na tom, že je potřeba dofinancovat připravenou průmyslovou zónu, která ale neměla dobudovanou infrastrukturu. Získali jsme příslib 17 milionů korun na tuto dostavbu s tím, že naše město se podílelo třemi miliony. Byly přesně stanoveny lhůty, kdy a jak se bude stavět. Úkol dostal i CzechInvest, který se věnoval získávání potencionálních investorů do naší průmyslové zóny. To se také podařilo. Máme tu strategického investora. Když už se jeden najde, tak vše pak jde samospádem. Dlouho se nám nedařilo k nám firmy nalákat, ale poté se začali ozývat další investoři. Celá průmyslová zóna je dnes obsazena, firmy zaměstnávají naše občany.

Doly se tedy nadobro uzavřely?

Doly ještě částečně fungují, protože se tam dělá průzkumná štola a je tam výzkumné pracoviště Bukov. Musí se udržovat přístup k tomu pracovišti. Podnik Diamo tam zaměstnává cca 500 lidí.

 

Přibližte nám, co se nyní nachází v Bukově?

Pokorný: Aktuálně je tam štola v hloubce asi 500 metrů pod zemí. Provádějí se tam experimenty a výzkumy v rámci celého evropského společenství. Není to soukromá iniciativa Diama, nebo Správy úložišť radioaktivního odpadu, je to nadnárodní projekt. Stejná studie se dělá například ve Švýcarsku. Je to proto, aby se daly výzkumy a především výsledky porovnat a přesně zjistit, jak materiály v hloubkách reagují. To je do budoucna výborná věc, protože tyto výstupy se použijí mezinárodně.

Výzkumy probíhají nedaleko od vaší obce Rožná, že?

Je to kousek od nás, v lokalitě Bukov. Vstup je ale v katastru obce Rožná, kde se fárá stávající šachtou. Aktuálně tam probíhají výzkumy, které zkoumají horniny a materiály. K rozhodnutí o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu je zapotřebí mít dostatečné a ověřené informace.

 

Bystřicko spolupracuje s Energetickým Třebíčskem od počátku. Jak se s odstupem času díváte na tuto práci?

Pačiska: Jsme členové Energetického Třebíčska a spolupracujeme s předsedou Vítězslavem Jonášem a vůbec s celým sdružením. Zpočátku jsem byl, řeknu to upřímně, skeptický. Především v oblasti, kdy se začalo hovořit o dostavbě Dukovan. Tehdy už bylo rozhodnuto, že se budou stavět nové bloky na Temelíně. Už byla i EIA rozběhlá. Nicméně musím uznat, že se podařilo otočit kolo dějin a tvrdou prací, vyjednáváními a účastí na různých seminářích a konferencích se povedlo dospět do roku 2019, kdy stojíme před finálním rozhodnutím o výstavbě nových bloků v Dukovanech. Očekáváme nyní rozhodnutí o investorském a finančním modelu stavby. Pro Českou republiku je dobře, že budeme mít energii z jádra.

 

Na jedné straně je výstavba a na druhé straně konec palivového cyklu a s tím také hledání lokalit pro hlubinné úložiště.  Jaký výsledek očekáváte se zúžením lokalit?

Pačiska: Vláda prohlásila, že se zúží lokality, kterou jsou dnes vytipovány z 9 na 4. Samozřejmě čekáme, co se bude dít. Víme, že vedle lokality Kraví Hora v našem území je také k dlouhodobému skladování připravena lokalita Skalka, která byla ČEZem vybudována jako mezisklad pro vyhořelé palivo. To se nyní skladuje na elektrárnách. Na Skalce se nic neděje. Osobně si myslím, že Skalka by se měla považovat za možný projekt pro budoucí úložiště.

Pokorný: Z pozice občanů je nejhorší nejistota. Už je vážně načase, aby nějaký kompetentní vrcholný politik praštil do stolu a řekl, že na základě výzkumů je konkrétní území geologicky odpovídající a tady by to mělo být. Vše samozřejmě musí být podloženo kvalifikovaným výzkumem.  My jako zástupci obcí řekneme dobře, ale chceme za to odpovídající kompenzaci. A pokud občané uvidí, že stát se chová férově, tak budou daleko vstřícnější. Už to chce po letech váhání opravdu nějaké konečné rozhodnutí o hlubinném úložišti.

Děkuji za rozhovor.

Eva Fruhwirtová

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany