MENU x
O výstavbě je rozhodnuto!

O výstavbě je rozhodnuto!

červen 2019

Od roku 2013, kdy se hovořilo jen o výstavbě nových jaderných bloků v Temelíně, se zájem vlády o výstavbu přesunul do Dukovan. Předsedy Energetického Třebíčska Vítězslava Jonáše jsme se zeptali, jak dnes vidí výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech.

Pane Jonáši, bude se tedy v Dukovanech stavět, nebo ne?

Poprvé po dlouhých šesti letech boje za výstavbu v Dukovanech jsem veřejně na setkání členů okresní hospodářské komory oznámil, že v Dukovanech se stavět bude. Poslední kroky vlády mě ujišťují v tom, že to premiér i ministerstvo průmyslu s přípravou výstavby myslí vážně a dnes činí kroky, které mě přesvědčují, že zahájení výstavby nemusí být příliš vzdáleno od roku 2025.

 

Můžete být konkrétní? Jaké kroky máte na mysli?

Jakýkoliv úkol je vždy reálnější, když ho plní konkrétní a zodpovědní lidé. Do čela vládního výboru se postavil sám předseda vlády Andrej Babiš, výkonným místopředsedou se stal vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Na pozici ministra průmyslu a obchodu byl jmenován Karel Havlíček. Vedle toho se konečně jasně vyjádřil ČEZ a již činí konkrétní kroky v přípravě. Došlo k významnému manažerskému posílení společnosti EDU II. Vláda a ČEZ pracují na konečném znění rámcové smlouvy pro realizaci výstavby a již připravují dílčí smlouvy, které řeší konkrétní kroky a úkoly. Pokud se podaří smlouvu mezi státem a ČEZ zdárně dokončit do konce letošního roku, předpokládám, že se dokončí letos, může být zahájen výběr dodavatele a zároveň se intenzivně začne jednat s Evropskou komisí o podmínkách veřejné soutěže na dodavatele stavby.

 

Co v této fázi připravuje Energetické Třebíčsko?

Ukazuje se, že nerozhodnost minulých vlád a zrušení tendru v Temelíně způsobilo, že veřejnost nevěřila v další jadernou budoucnost. Studenti středních a vysokých škol se odklonili od jaderných oborů. Samotný průmysl se soustředil na jiné aktivity než na své působení v jaderné energetice. Ztrácíme tudíž velké know how v tomto oboru, proto je nutné přilákat do tohoto oboru mladou generaci. Zahájili jsme s našimi partnery s podporou Skupiny ČEZ semináře na středních školách, kde studenty seznamujeme s perspektivou tohoto oboru, ale i oborů navazujících.

 

Vaše sdružení převážně zastupuje firmy. Jsou připraveny účastnit se výstavby?

Jak jsem řekl mnoho firem si ve svém portfoliu neudrželo odbornou i technickou způsobilost k jádru. My je nyní přesvědčujeme, že je rozhodnuto o výstavbě, takže se musí technicky i personálně připravit. Proto třeba v červnu pořádáme kulatý stůl s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku panem Jaroslavem Mílem a setkáme se i s novým ministrem průmyslu panem Karlem Havlíčkem. Velkou práci v tomto směru odvádí i okresní a krajská hospodářská komora v čele s jejím předsedou Richardem Horkým.

 

Jak je podle vás region připraven v širších souvislostech na výstavu?

Tím, že jsou některá města a obce našimi členy a partnery, informujeme je společně s ČEZem o potřebě zajistit dostatek služeb v blízkých městech a obcích. Především se jedná o zázemí pro projektové a realizační týmy, průmyslové zóny, ubytovací a stravovací kapacity a další činnosti, které zajistí dobré zázemí pro cca pět tisíc domácích i zahraničních pracovníků.

 

Pane Jonáši, nemáte ze současného postupu vlády a ČEZu radost? Když jste začínali před šesti lety s Energetickým Třebíčskem, tak málokdo věřil, že se vůbec stavět bude a že Dukovany dostanou přednost před Temelínem.

Samozřejmě, že mám a hlavně jsem nadšen tím, že vedle mě stojí lidé, kteří také věřili a hlavně pomáhali. Přesto ještě není důvod k oslavě, těch nástrah před prvním kopnutím do země a zdárným spuštěním provozu je mnoho. Probouzí se ti, kteří ani v nejmenším nevěřili, že se v Česku stavět bude a když už, tak že Temelín bude až druhý v pořadí. Šíří se pomluvy, že v Dukovanech nemáme dostatek chladicí vody na nové bloky, že nemáme na nové bloky schválenou EIA, že nemáme vykoupené pozemky atd. Stokrát říkáme, že nové bloky nahrazují stávající, že máme studii, že v případě potřeby v Dukovanech uchladíme ještě jeden jaderný blok navíc. Posouzení na životní prostředí tzv. EIA budeme mít schválenou v létě a i pozemky nejsou překážkou.

 

Kde vidíte největší riziko výstavby?

Ve vysoké politice, v dalších volbách a neskutečném populismu a nezodpovědnosti. S úspěchem jádra je vždy spojena odvaha, zodpovědnost, erudovanost a maximální pracovní nasazení. Ještě jsem zapomněl na to základní, a to je dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Máme proto ještě hodně práce před sebou. Věřte, že stále platí, že nejlépe po všech stránkách musí být připraven náš region a že stále musí být slyšet a kontrolovat postupné kroky. Proto jsem stále našimi členy vyzýván, abychom s kolegyní Evou Fruhwirtovou nepolevili v naší práci.

 

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany