MENU x
Respekt, úcta, příležitost, ale určitě ne strach

Respekt, úcta, příležitost, ale určitě ne strach

únor 2019

Názor Petry Jílkové, předsedkyně Ekoregionu 5 a starostky Rešic. 

Šest obcí v pětikilometrovém havarijním pásmu Jaderné elektrárny Dukovany založilo sdružení s názvem Ekoregion 5 v době, kdy se řešilo dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného paliva v elektrárně. Psal se rok 1996. Tehdy toto sdružení argumentovalo možnými riziky provozu skladu vyhořelého paliva a kumulaci možných rizik z komplexu jaderných zařízení na jednom místě. Kritický pohled na tak velké zařízení, natož jadernému, bývá vždy velmi silný.

Časem přichází i jednání o kompenzacích, rozvojových příležitostech pro obce a region a pokud má provozovatel zájem o dobré vztahy s regionem, tak přichází zajímavé příležitosti. Nejsem sice předsedkyní sdružení od jeho začátku, ale dění okolo jaderné elektrárny jsem se aktivně zúčastňovala jako občan Rešic. K jadernému zařízení je přirozený respekt. Je to složitá technologie a pro laika je proces výroby elektřiny z jádra těžko pochopitelný. Respekt také pramení z toho, že ve světě dochází k menším či větším jaderným událostem.

My, kteří žijeme v blízkostí jaderné elektrárny víme, že obavy plynou z nepoznaného. Proto obce přes naše sdružení zahájily kampaň za lepší informovanost, osvětu i veřejnou kontrolu jaderného zařízení. Naši volení zástupci z jednotlivých obcí zasedají v Občanské bezpečnostní komisi při Jaderné elektrárně Dukovany. Není výjimkou, že naši zastupitelé se podílejí na provozu jaderné elektrárny. Když porovnáme jaderné bloky ve světě a „naši“ elektrárnu, musím zmínit úctu k provozovateli dukovanské elektrárny, protože tato elektrárna je z dlouhodobého sledování jednou z nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. Když k tomu přidáme rychlou a přesnou informovanost o dění v elektrárně, tak naši občané právem považuji elektrárnu za dobrého partnera.

Z dob kritického pohledu jsme přešli do vzájemné konstruktivní komunikace využívání výhod provozu pro rozvoj našich obcí. Samozřejmě největší výhodou je zaměstnanost občanů a také příležitosti pro živnostníky a firmy z okolí. Je to také finanční podpora ze strany provozovatele, který podporuje společné i samostatné projekty, které v obcích potřebujeme. Výčet je opravdu dlouhý. Můžete do našich obcí přijet a uvidíte, jak se nám daří. Nedovedu si představit, jak by naše obce vypadaly, kdyby zde náš jaderný soused nebyl. Jsme totiž v území, kde jsou na míle daleko dobré pracovní příležitosti.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany