MENU x
Rozhovor s Vladimírem Měrkou

Rozhovor s Vladimírem Měrkou

leden 2020

Vladimír Měrka je starostou Náměště nad Oslavou a také předsedou sdružení Energoregion 2020. První novoroční pracovní návštěva Energetického Třebíčska byla právě u něho.  

Jaký byl z pohledu energetického regionu a předsedy Energoregionu podle vás rok 2019?

Hodnotím ho velmi kladně. A to především proto, že došlo k uklidnění situace ohledně budoucnosti výstavby nových jaderných zdrojů na základě aktivity všech spolků, a hlavně Energetického Třebíčska. Konečně jsme dostali od politické reprezentace našeho státu, pana premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu Karla Havlíčka i dalších poslanců a senátorů, zásadní informaci – stavět se bude. To je pro nás klíčové sdělení. Jsem velmi rád, že i v loňském roce jsme pokračovali v projektu malé komunální techniky a že podpora ze strany ČEZ je trvalá. Velmi si chválím vzájemnou komunikaci mezi regionem a provozovatelem jaderné elektrárny a také jsem velmi rád za výbornou spolupráci a komunikaci se zástupci města Třebíče a Kraje Vysočina a především s hejtmanem Jiřím Běhounkem.

Vnímáte zpětnou vazbu od občanů v Náměšti nad Oslavou a v regionu ohledně dění při přípravě výstavby nových bloků?

S dotazy se příliš nesetkávám, ale to neznamená, že občané aktuální situaci nesledují. Myslím si, že to, co se připravuje, je dostatečně vysvětlováno a důležitou roli v tom hrají média. Když jsem se na Českém rozhlase bavil o přípravě nových Dukovan a vysvětloval jsem, že našemu regionu jde především o bezpečnost provozu a také o ekonomickou prosperitu, tak jsem měl poměrně velkou zpětnou vazbu od posluchačů. Reakce byly veskrze pozitivní a lidé ocenili, že v rádiu byl dostatečný prostor na debatu a na probrání všech otázek. Dokonce někteří lidé děkovali za osvětlení tohoto tématu mailem i telefonicky. To mě vážně potěšilo.

Setkáváte se se starosty z regionu, mají dostatečné informace o tom, co nás čeká a zajímají se o přípravu výstavby nových bloků?

Ano, zájem určitě mají. Jejich zpravodaje, web, to vše je studnice informací, ze které čerpají. Potom je to Energetické Třebíčsko, které vyvíjí obrovské aktivity v této oblasti a také se věnuje informovanosti směrem ke starostům, firmám i široké veřejnosti. Má větší dosah než Energoregion, protože sdružuje podnikatele, akademickou veřejnost, zástupce obcí a institucí. Na webu Energetického Třebíčska jsou aktuální informace, komunikují s médii a tím také předávají informace veřejnosti. V neposlední řadě je zdrojem informací Občanská bezpečnostní komise, kde má Energoregion své čtyři zástupce. Z řad členů Energoregionu se rekrutuje i předseda OBK. Informace jsou tak dobře dosažitelné. Kdo informace chce, tak je dostane.

Jaké jsou plány Energoregionu na letošní rok?

I nadále budeme intenzivně sledovat situaci a dění v oblasti jaderné energetiky a budoucnosti jaderné elektrárny. Chceme být informování a také mít možnost při jednáních vystupovat a zapojovat se. To jsme dělali a v tom budeme pokračovat. Naším cílem je předávat důležité informace lidem, kteří žijí v našem energetickém regionu. Na letošní rok připravujeme informační kampaň pro obce sdružené v Energoregionu. Bude se týkat toho, co se na elektrárně děje. Budeme pokračovat v projektu malé komunální techniky. A samozřejmě naši zástupci nebudou chybět na jednáních v regionu i mimo něj, které se budou týkat budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany.

Připravuje se Náměšť nad Oslavou na změny, které s sebou přinese výstavba? Jaký odhadujete dopad?

Co se týče průjezdnosti městem a dopravního zatížení při návozu materiálu, tak Náměšť zůstane mimo hlavní trasy. Lze očekávat napojení na dálnici D1 a mírné zvýšení počtu vozidel, to ano. Město jako takové se může připravit tím, že bude vytvářet lokality pro bydlení. Nyní připravujeme infrastrukturu na Příhoří, kde bude kapacita 40 bytů. Také plánujeme přípravu lokality za bývalým Tradem. Tu už máme v územním plánu. Další věc, o které intenzivně přemýšlíme, je mikroregionální školka. Je to náš pracovní název, ale je výstižný. V Náměšti máme tři mateřské školky a jsou zcela kapacitně naplněné. Rádi bychom vyhověli i okolním obcím, kam se budou jistě lidé také stěhovat v souvislosti s výstavbou nových bloků.

Eva Fruhwirtová

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany