MENU x
 Socio-ekonomická studie o dopadech vývoje elektrárny Dukovany odstartuje v prosinci

Socio-ekonomická studie o dopadech vývoje elektrárny Dukovany odstartuje v prosinci

říjen 2013
Socio-ekonomická studie s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany odstartuje v prosinci 2013. Termín potvrdili na setkání v Praze předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a vedoucí řešitelského týmu z Univerzity Karlovy doc. Martin Ouředníček. Zároveň se domluvili na spolupráci se Západomoravskou vysokou školou v Třebíči.

„Je to příležitost pro studenty nově vzniklého oboru Udržitelný rozvoj regionu a krajiny. Bude se jednat především o terénní práce, sběr dat z regionu. Studenti budou proškoleni a budou mít k dispozici zkušeného odborníka pro tuto práci," vysvětlil obsah spolupráce na projektu rektor na Západomoravské vysoké školy Marek Matějek.

Studie připraví tři scénáře dopadů na region
Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující odstavení jaderné elektrárny Dukovany; zachování stávajícího výkonu a případné vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování.

 


Starostové v regionu chtějí spolupracovat
Během léta a začínajícího podzimu navštívil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš obce v regionu, kde se sešel se starosty a vysvětlil jim, jak se jich bude týkat spolupráce
na socio-ekonomické studii. „Budeme nápomocni při sběru dat. Považuji tento projekt za prospěšný, protože elektrárna je pro náš region velmi důležitá. Uzavření elektrárny by znamenalo katastrofu pro region," prohlásil starosta Oslavan Aldorf.

 

 

 

Dílčí cíle studie Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany
DC01 Aplikace metody Territorial Impact Assessment pro případovou studii JE Dukovany
DC02 Příprava a analýza dostupných statistických dat v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany
DC03 Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na jadernou elektrárnu Dukovany
DC04 Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany - pilotní studie
DC05 Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry
DC06 Tvorba interaktivního softwarového nástroje
DC07 Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany
DC08 Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany