MENU x
Starostové budou spolupracovat na socio-ekonomické studii

Starostové budou spolupracovat na socio-ekonomické studii

Při realizaci socio-ekonomické studie budou nápomocny obce v regionu. Osobně s nimi mluvil Vítězslav Jonáš. 

V úterý 27. srpna navštívil starostu M. Krumlova Tomáše Třetiny zástupce jaderné veřejnosti Vítězslav Jonáš. V současné době je velké téma budoucnost elektrárny Dukovany. V roce 2015 totiž končí projektovaná životnost elektrárny. Počítá se však s prodloužením provozu o deset let. Palčivou otázkou zůstává - a co dál? Sdružení Energetické Třebíčsko, jejímž předsedou je Vítězslav Jonáš, požádalo odborníky, aby připravili osnovu studie o udržení jaderné energetiky v regionu. Tento koncept bude předložen ministerstvu průmyslu a obchodu, které ústy sekčního ředitele pro energetiku Pavla Gebauera přislíbilo, že s tímto podkladem bude pracovat při přípravě variant budoucnosti elektrárny. „Musíme být připraveni na novou vládu. Proto jsme připravili osnovu studie, která má zhodnotit ekonomické, energetické a sociální dopady. Pouze na základě kvalitních podkladů, které odráží reálnou situaci, je možné udělat správné a zásadní rozhodnutí o Dukovanech," vyjádřil Vítězslav Jonáš při jednání v M. Krumlově.


Krumlov bude spolupracovat na studii
Na podzim 2013 odstartují práce na socio-ekonomické studii s názvem Scénář budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je zmapovat sociální a ekonomické dopady na region v případě provozu, případné výstavby 5. bloku a odstavení Jaderné elektrárny Dukovany. Výzkumníci z Univerzity Karlovy budou v regionu sbírat data, která pak budou ve studii vyhodnocena. „Určitě se rádi zapojíme a budeme při této studii nápomocni. Naší snahou je zachování energetického regionu. Elektrárna je významný zaměstnavatel a v Krumlově bydlí spousta pracovníků, takže se nás to bytostně týká," shrnul starosta Tomáš Třetina.


Na studii budou spolupracovat i další obce

Při realizaci socio-ekonomické studie budou nápomocny i další obce. Jednoznačnou spolupráci přislíbil starosta Vedrovic Richard Janderka i starosta Vémyslic Milan Doubek. „Velmi dobře si uvědomujeme, že elektrárna je velkým zaměstnavatelem a její konec by měl nedozírné důsledky na náš region," řekl starosta Doubek.
Výstavba pátého bloku by výrazně přispěla k rozvoji regionu
Pokud se rozhodne o výstavbě 5. boku, měli bychom být připraveni, a mít sepsané požadavky k nové výstavbě," zdůraznil Jonáš. Při výstavbě elektrárny v osmdesátých letech se počítalo s budováním infrastruktury, ale některé věci se nestihly. Je to například obchvat Jamolic a Polánky. Při případné stavbě pátého bloku by měly obce vznést požadavky na rozvoj infrastruktury. Krumlov je významné město poblíž elektrárny a při rozvoji regionu sehraje velkou roli. „Osobně se setkávám se starosty obcí a řešíme konkrétní požadavky, které by měly být s novou výstavnou spojeny," uzavírá Jonáš.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany