MENU x
Byli jsme na konferenci ENEF

Byli jsme na konferenci ENEF

6. června 2018

Zasedalo 13. Evropské jaderné energetické fórum (ENEF) v Bratislavě, pořádané Evropskou komisí, kterého se 4. června zúčastnil Vítězslav Jonáš.

Na úvod vystoupil slovenský premiér Peter Pellegrini. Pro mnohé země EU je nemožné dosáhnout stanovené environmentální cíle bez jaderné energetiky. Uvedl, že 55 % výroby elektřiny je na Slovensku z jaderných elektráren. Tzn. že jsou v Evropě druzí ve výrobě elektřiny z jádra. První je Francie. Celkem 127 jaderných elektráren v EU vyrábí 22 % celkové spotřeby elektrické energie. Vyjádřil velkou nespokojenost s tím, že výstavba nových reaktorů v Mochovci má zpoždění. Prohlásil, že osobně Mochovce navštíví a dohlédne na to, aby spuštění nového bloku bylo ještě v roce 2018. 

Českou republiku zastupoval ministr průmyslu  Tomáš Hüner. Zdůraznil, že jádro je nízkoemisní a je silně podporované v ČR i SR. 33 % energie je vyráběno v jaderných elektrárnách. Zmínil se i o malých modulárních reaktorech, které jsou podle něho cestou do budoucna.  Za Evropskou komisi vystoupil komisař Maroš Šefčovič, který upozorňoval na bezpečnost jaderné energetiky. Připomněl, že po havárii ve Fukušimě byly postupně prověřeny všechny jaderné elektrárny v EU a že provozovatelé se vypořádali s nastavenými podmínkami, které vyplynuli ze stress testů. To má zásadní vliv na prodlužení životnosti stávajících elektráren.

Za Evropský parlament vystoupil europoslanec Jaromír Kohlíček, který sdělil, že jádro je v Evropě perspektivní. Dále upozornil na stárnutí jaderných expertů a na nešťastnou diskuzi v České republice o možnosti nepovinné maturity z matematiky.  K diskuzi o úložišti radioaktivních odpadů řekl, že použité palivo je velkým potenciálem pro nové typy elektráren.

 

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany