MENU x
Jednání s novou ministryní

Jednání s novou ministryní

srpen 2018

Delagace vedená Vítězslavem Jonášem jednala s novou ministryní průmyslu a obchodu. 

Ve čtvrtek 23. srpna se delegace regionu okolí Jaderné elektrárny Dukovany (Energoregion 2020, ENETR, Ekoregion 5, OBK, obce Dukovany a Rouchovany, Krajská hospodářská komora) sešla s ministryní průmyslu a obchodu paní Martou Novákovou. Delegace informovala paní ministryni o podpoře regionu a obyvatelstva nové výstavbě. “Vzájemně se diskutovalo o dalších krocích, které ministerstvo spolu s vládou připravuje, jen heslovitě nalezení způsobu financování nové výstavby a jeho případné projednání s Evropskou komisí, způsob výběru dodavatele, vytvoření čtvrté bezpečnostní skupiny v systému podpory výstavby a fungování stálé vládní komise pro výstavbu. Bylo zmíněno personální poddimenzovaní odpovídajících útvarů v resortech, ale i nedostatek výkonných pracovníků v organizacích připravující výstavbu,” shrnul Aleš John.
Členové delegace několikrát zmírnili, že očekávají, zintenzívnění postupu přípravy výstavby a plnění úkolů zadaných vládou. Také zazněl názor, že případné otevření debaty na téma revize energetické politiky by vedla jen k nabírání dalšího zpoždění. Závěrem dukovanští pozvali paní ministryni k návštěvě regionu a účasti na některých akcích zde připravovaných na druhou polovinu roku.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany