MENU x
Kulatý stůl s ATMEA

Kulatý stůl s ATMEA

12. prosince 2017

V úterý 12. prosince se uskutečnil kulatý stůl s firmou ATMEA.

 

 

Firma ATMEA je společným podnikem francouzské Arevy a japonské Mitshubishi Heavy Industries je  potenciální dodavatel výstavby 5. bloku v JE Dukovany. „Naše společnost byla vytvořena před deseti lety s cílem vytvořit jaderný reaktor 3+ 1 200 MW. Sídlem společnosti je Paříž a je z poloviny zastoupena Japonci a Francouzi. Chtěli jsme uvést na trh technologii, která už je osvědčená. Měla by se dát přizpůsobit jakémukoliv dodavateli turbín. Máme spoustu zkušeností, víme, čemu se vyhnout a co funguje. Máme i velké zkušenosti s řízením dodavatelského řetězce,“ řekl na úvod generální ředitel Benoit Blassel. Společně s ním přijel také technický ředitel Takashi Kanagawa. Ten se zaměřil na popis technických a bezpečnostních parametrů.  „I v případě nehody, která by vedla k roztavení jádra, můžeme reaktor chladit, i když běžné chlazení nefunguje. Máme i lapač taveniny proti úniku radioaktivních látek do okolí,“ popsal reaktor ATMEA 1 Kanagawa. Reaktor ATMEA1 nepočítá s žádnou evakuací ani v případě vážné havárie. V případě naprostého výpadku elektřiny prý vydrží elektrárna s reaktorem ATMEA 1 díky vnějšímu generátoru v bezpečném stavu po sedm dní. Pokud se přepne na další generátory, může to být déle než měsíc.

 

Velké komponenty rozloží a převezou

Doba výstavby reaktoru ATMEA 1 je spočítána na 60 měsíců, tedy pět let. ATMEA také může nabídnout přepracování vyhořelého jaderného paliva. Největší komponentou reaktoru ATMEA 1 je parogenerátor, vážící 500 tun a dlouhý 24 metrů. Francouzi na kulatém stole potvrdili, že velké komponenty umí rozložit a přepravit.

 

ATMEA chce zapojit z 30 % české firmy

Na kulatém stole zaznělo, že ATMEA už podniká v Česku a naše firmy jsou součástí jejího dodavatelského řetězce. Při případné výstavbě 5. bloku v Dukovanech počítají s tím, že  70 % zařízení dodá sama a třicet % dodávek přenechá českých firmám. „Chceme oslovit místní stavební firmy a firmy schopné dodat výměníky, alarmy, osvětlení, potrubí, kování, podpěry, armatury, přemostění, jeřáby nebo zařízení pro distribuci elektřiny,“ sdělil ředitel pro obchodní rozvoj ATMEA Antoine Verdier. Poukázal na příklad Finska, kde staví reaktor. Tam zaměstnávají 4000 lidí z 55 zemí, z toho třetina byli Finové. A do výstavby elektrárny bylo zapojeno 200 místních společností.

ATMEA provozuje i kompetenční centra pro provoz a údržbu ve Francii a třeba i v Maďarsku a tuto možnost školení nabízí českému personálu i po dobu fungování reaktorů ATMEA 1 v Dukovanech.

 

Spolupráci s regionem představil starosta Jacques Lepetit

Starosta francouzského města Les Pieux Jacques Lepetit, nacházejícího se nedaleko atomové elektrárny Flamanville, ocenil, že stavba a zahájení provozu tamní jaderné elektrárny během deseti let od roku 2008 vytvořila 4000 nových pracovním míst. Polovina z nich byla stabilních a tři čtvrtiny pracovníků, kteří přišli z jiných míst, našly zaměstnání i po skončení projektu. Výrazně se zlepšila silniční infrastruktury v oblasti 15 obcí, kde žije 180 000 obyvatel. Vybudováno bylo osm školních jídelen, vznikla nová dětská centra, zdravotní středisko atd. 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany