MENU x

Technologie Arevy ušetří až polovinu prostoru pro dočasné skladování vyhořelého jaderného paliva

září 2017

Společnost Areva uvedla na trh pokročilou technologii skladování použitého jaderného paliva. Tzv. NUHOMS Matrix podle společnosti řeší problémy, kterým čelí její zákazníci při bezpečném, efektivním a konkurenceschopném ukládání použitého paliva. Areva tvrdí, že systém může snížit stopu dočasných úložišť paliva o téměř 50%. 

Technologie Arevy nazývaná NUHOMS (Nuclear Horizontal Modular Storage) nabízí suché stíněné skladovací zásobníky, které uchovávají použité palivo ve vodorovné poloze v robustní nízkoprofilové železobetonové konstrukci, která je navíc modulární. Společnost tvrdí, že použití maticového systému v podobě unikátního dvouúrovňového horizontálního uspořádání snižuje rozlohu dočasných úložišť o 45 %. Díky tomu lze dosáhnout nižších nákladů na výstavbu skladovacího zařízení a šetřit plochu v prostoru jaderné elektrárny. „S tím, jak stále více zákonodárců a energetických společností po celém světě diskutuje o bezpečném skladování použitého jaderného paliva, nabízí náš systém NUHOMS MATRIX konkurenceschopné, bezpečné a včasné řešení těchto potřeb a obav,“ řekl Greg Vesey, prezident TN Americas. Technologie NUHOMS Matrix byla navržena tak, aby umožnila uložení barelů různých velikostí a umožnila ukládat i velmi vyhořelé palivo s krátkou dobou chlazení, což je zvláště nezbytné v případě odstavovaných jaderných elektráren. Systém obsahuje nové funkce a zařízení, která umožňují úplnou kontrolu nádoby bez jejího vyjmutí z modulu. „Řízení stárnutí a vyjímání nádob s palivem pro budoucí přepravu se staly výzvou pro energetické společnosti,“ uvedla ve své tiskové zprávě Areva.

oenergetice.cz

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany