MENU x

Energetické třebíčsko: Ministr Havlíček v Třebíči: Musíme začít vzdělávat novou generaci energetiků

zdroj: atominfo.cz, 20. 8. 2019

Hlavním tématem jednání s Energetickým Třebíčskem byla výstavba nového jaderného zdroje a připravenost regionu a místních firem.

Ve čtvrtek 15. srpna jednal předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš s dalšími zástupci třebíčského a jihomoravského regionu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Ten přijel na pozvání poslankyně Moniky Oborné do Třebíče. Hlavním tématem byla výstavba nového jaderného zdroje a připravenost regionu a místních firem.

Výstavba je na dobré cestě. Všichni pracují, jak mají

Po prohlídce ekotechnického centra Alternátor a připravovaného informačního centra SÚRAO následovalo pracovní jednání. „Vláda definitivně rozhodla o výstavbě v Dukovanech. Je to začátek a čeká nás dlouhá cesta. Ale pokud chceme udržet útlum uhlí, musíme současně zvedat podíl jádra. Pro výstavbu je navíc ekonomicky vhodná doba,“ uvedl na úvod ministr. V současné době probíhají jednání na všech úrovních včetně jednání s Bruselem, zahraničními státy i firmou ČEZ. Podpis rámcové smlouvy mezi státem a ČEZ bude podle ministra ve velmi dohledné době. Ministr Havlíček také ocenil nápad předsedy Jonáše, že by k podpisu mohlo dojít přímo v Dukovanech. Do 14 dnů by také mělo ministerstvo životního prostředí vydat rozhodnutí EIA k Dukovanům

Ministra ujistili, že veřejnost i firmy jsou pro jádro

Obce ve 20km pásmu jaderné elektrárny zastupoval Vladimír Měrka. Ministrovi představil sdružení Energoregion 2020 a také ho seznámil s historií jednání zástupců regionu s ministerstvem průmyslu. „Vám, pane ministře, věříme a jsme připraveni také pomoci,“ sdělil Vladimír Měrka ministrovi. Upozornil ho také na fakt, že region je dlouhodobě velmi pozitivně nakloněn pro jadernou energetiku. Nicméně starostové i ministr si uvědomují, že je potřeba s veřejností i nadále hovořit a připravovat mladou generaci pro jádro.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany