MENU x
Speciální celostrana v Horáckých novinách

Speciální celostrana v Horáckých novinách

říjen 2019

Okresní hospodářská komora Třebíč, ale i zástupci měst a obcí nyní pozorně sledují přípravu výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech.  Ukázalo se, že když region táhne za jeden provaz a jeho zástupci předkládají jasné argumenty a usilují o společnou budoucnost, tak se snažení přetaví v konkrétní výsledek.

Do boje za budoucnost elektrárny se pustila hospodářská komora, Energetické Třebíčsko i město Třebíč

Existence Jaderné elektrárny Dukovany do značné míry definovala vývoj Třebíče i regionu.  Je to první jaderná elektrárna na území České republiky, která na sebe logicky navázala při výstavbě, ale i při provozu stovky firem, tisíce pracovníků nejrůznějších profesích a také jejich rodiny. V 80. letech se počet obyvatel Třebíče zdvojnásobil a dodnes je to město, kde je velká koncentrace energetiků a tudíž i jaderného know-how. Přítomnost jaderného zdroje natolik ovlivnil region i město Třebíč, že spousta firem přizpůsobilo své podnikání tomuto zaměření. Jednoduše řečeno, využily potenciál lokality. Jenže nic nefunguje věčně. „Za elektrárnu, za udržení energetického města i regionu jsme začali intenzivně bojovat v roce 2013. Město Třebíč je jedním ze zakládajících členů sdružení Energetické Třebíčsko, které na všech úrovních řešilo a řeší právě výstavbu nových jaderných zdrojů jako náhradu současné jaderné elektrárny. A není to jen regionální záležitost. Je to otázka národní i bezpečnostní,“ podtrhuje starosta Třebíče Pavel Pacal.

Po roce 2040 bude kvůli odstaveným uhelným elektrárnám chybět výkon, který by měl svojí výrobou pokrývat 40 % budoucí spotřeby elektřiny v České republice. To stejné si myslí i senátorka Hana Žáková, podle níž je nemyslitelné, že bychom výrobu energie snížili, a proto se přípravou prací intenzivně zabývá. „Hned po svém zvolení jsem se zapojila do jednání o nových jaderných blocích. Předsedám senátnímu Podvýboru pro energetiku a dopravu, který tuto problematiku pravidelně projednává se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími odborníky. Kromě toho jsem přímo do elektrárny vzala senátní klub Starostů a nezávislých, celkem deset senátorů včetně místopředsedy horní komory Jana Horníka, aby i oni viděli, jak je pro náš region, ale i celou ČR výstavba nových bloků nezbytná. O stejné záležitosti zde na základě mého pozvání jednali i poslanec Vít Rakušan a senátor Jiří Drahoš, několikrát jsem o tomto diskutovala i s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem. O schůzku mě požádal i francouzský velvyslanec Roland Galharague, který se o tuto záležitost zajímal z pozice Francie.“

Na největší investici v dějinách České republiky se připravuje stát, ČEZ, ale také firmy a obce i města v regionu. „Na třebíčské radnici pracuje incomingový tým, který se věnuje oblasti příprav na výstavbu. Stejně jako tomu bylo v 80. a 90. letech, počítáme s tím, že se výstavba výrazně v našem městě promítne. Ať už se bude jednat o potřeby firem, tak o zajištění potřeb a služeb pro rodiny pracovníků. Velmi dobře si uvědomujeme, že Třebíč bude na sebe stále více poutat pozornost a my musíme být připraveni,“ vysvětluje starosta Pacal.

 

Tři silné osobnosti: premiér Babiš, ministr Havlíček a vládní zmocněnec Míl

Poslankyně Monika Oborná považuje za klíčové tyto tři události, které výrazně pomohly věci posunout správným směrem. „Do čela Stálého výboru pro jadernou energetiku se postavil sám premiér a tím jasně deklaroval, že jeho vláda to s výstavbou jaderných zdrojů myslí vážně a hodlá na tom makat. Uvítala jsem změnu na pozici vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. S Jaroslavem Mílem jsem se osobně sešla a probrala s ním, jaká je situace u nás v regionu a také to, že je pro nás zásadní, aby prioritu ve výstavně dostaly Dukovany. To se také stalo. Třetí událostí byl pak nástup Karla Havlíčka do čela Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministra Havlíčka jsem pozvala na Vysočinu a v Třebíči jsme se zástupci regionu řešili připravenost regionu i firem na výstavbu. Karel Havlíček potvrdil prioritu vlády, která je zaměřena na nové jaderné bloky v Dukovanech a pravidelně mě informuje o jednotlivých důležitých krocích v přípravách výstavby,“ shrnuje poslankyně Monika Oborná. A souhlasí s ní také předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Richard Horký i předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Právě tyto dvě organizace se před několika lety pustili do boje za budoucnost elektrárny. Za tu dobu byly svědky několika zvratů, personálních změn ve vládě a také aktéry spousty jednání, seminářů i konferencí. Poslední zasedání představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč hodnotilo postup přípravy výstavby nových bloků. „Regionální firmy si dobře uvědomují, jaký význam má dlouhodobý provoz Jaderné elektrárny Dukovany a vybudování nového jaderného zdroje. Je to náš svatý cíl, který budeme jako komora podporovat do doby, než se kopne do země,“ uvedl předseda třebíčské hospodářské komory a také předseda krajské hospodářské komory Richard Horký.

 

ČEZ intenzivně pracuje na přípravě dokumentace pro nový zdroj

Letošní rok byl na zprávy týkající se budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany velmi dobrý.  Vláda na svém červencovém jednání schválila výstavbu nové jaderné elektrárny v Dukovanech a stanovila harmonogram úkolů. Ke konci letních prázdnin přišla další dobrá zpráva – Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) k záměru Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. „Na oznámení výsledků EIA jsme čekali tři roky. Na konci složitého a náročného procesu je zelená, která nás o značný krok posunula blíže k výstavbě. Je před námi ale ještě dlouhá a velmi náročná cesta, přesto věřím, že napneme všechny síly,“ reagoval předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Současná elektrárna má čtyři bloky VVER 440. Díky modernizaci v minulých letech se jejich výkon zvýšil na 4 × 510 MWe.  Její provoz je naplánován do roku 2045.  Nová elektrárna s jedním až dvěma bloky bude spíše náhradou stávajících zdrojů než dostavbou.

 

Na čem se nyní pracuje

V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení, která by měla být dokončena v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat stavební úřad v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na konci roku 2021.  „Vedle toho diskutujeme model výběru dodavatelů se státem, vstupuje do toho důležitý faktor, a to je energetická bezpečnost státu, ale také to, do jaké míry bude zapojen český průmysl,“ potvrdil Petr Závodský, generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II. Ta má nyní projednanou rámcovou smlouvu se státem. Na ni budou navazovat smlouvy na jednotlivé etapy, které popisují konkrétní činnosti ČEZ i státu. Rámcovou smlouvu bude Česká republika projednávat také v Bruselu. „V této věci musí pomoci i naši europoslanci.  Minulý týden jsem se osobně s některými z nich sešel a požádal o pomoc. Mluvili jsme o nevyřazování jaderných projektů ze systému udržitelných investic, o nastavení státní podpory tak, aby se jednalo o dovolenou státní podporu z pohledu Evropy a také jsme řešili možnou bezpečnostní výjimku při výběru dodavatele nového jaderného zdroje,“ popsal předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

Evropská unie totiž nedovoluje nepřiměřenou státní podporu. Naše země proto musí prokázat, že jádro je klíčovým prvkem naší energetické bezpečnosti i prostředkem ochrany klimatu. Klíčovým dokumentem, který je potřeba pro vydání územního povolení, je povolení o umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. O povolení žádá dle atomového zákona Elektrárna Dukovany II na začátku příštího roku.

Eva Fruhwirtová

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany