MENU x

Čínská CGN: Spolupráce s českými firmami je klíčovou složkou naší strategie

15. 10. 2017

Aktivní, kvalitní a dlouhodobá spolupráce s českými výrobci a dodavateli.

To je jeden z hlavních cílů strategie čínské energetické společnosti CGN, která je jedním z uchazečů o výstavbu pátého bloku JE Dukovany. Ke strategii spolupráce směrem k tuzemským společnostem se na kulatém stole v Třebíči vyjádřil také prezident CGN Mr. Zhang Shanming.

Společnost CGN, která se zabývá provozem několika jaderných bloků a aktivně se věnuje projektům dostavby jaderných elektráren v USA, Africe i Evropě, nedávno zavítala také do České republiky a v polovině září v Třebíči představila svoji vizi výstavby pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. V rámci setkání seznámili představitelé CGN zástupce kraje a průmyslu i se strategií spolupráce s tuzemskými firmami.

Projekt dostavby 5. bloku JE Dukovany považujeme za atraktivní z mnoha aspektů. Nejdůležitější je pro nás samozřejmě technologická stránka věci, ale jelikož víme, jak je tento projekt pro region zásadní, soustředíme se také na to, aby výstavba proběhla v naprostém souladu s místním hospodářským rozvojem a pokud možno pozitivně ovlivnila další fungování lokální ekonomiky. V některých oblastech by se čeští dodavatelé mohli podílet až ze 70 procent. Někde bude jejich podíl dokonce stoprocentní,“ okomentoval vizi spolupráce s lokálními firmami prezident CGN Mr. Zhang Shanming.

Za dobu svého působení v České republice spolupracovala CGN již s mnoha domácími dodavateli a aktivně se snaží zapojit do rozvoje lokálního podnikání.

„Zatím jsme ve fázi, kdy zkoumáme možnosti českého průmyslu a naplno poznáváme know-how a schopnosti místních firem. Chceme lokalizovat příležitosti a soustředit se nejen na projekt výstavby, ale také na celkový rozvoj obchodní spolupráce s českým podnikatelským prostředím. A samozřejmě nejde pouze o Dukovany, protože zdejší jaderný průmysl je na tak vysoké úrovni, že se mohou výrobci, dodavatelé a experti podílet i na dalších našich projektech. Cílem naší strategie je vybudovat win-win prostředí pro obě strany,“ uvedl k jednomu z bodů strategie Mr. Zhang Shanming.

Dalším bodem, na který klade společnost důraz je aktivní komunikace s českými komunitami. Za zmínku jistě stojí, že CGN byla iniciátorem otevření dialogu všech zúčastněných stran ohledně dostavby JE Dukovany.

„Chceme ukázat, že nejsme těmi, kteří by chtěli českým firmám bránit v rozvoji či jim dělat přímou konkurenci, ba naopak, snažíme se se všemi průmyslovými výrobci a dodavateli aktivně komunikovat a dokonce jsme v Praze uspořádali setkání, kde jsme společně s čínskými výrobci těm českým představili možnosti jejich zapojení do nových projektů nejen v oblasti jaderných staveb. Nejde nám o chvilkovou pozitivní image či jednorázový ekonomický profit. Chceme daleko více dbát na dlouhodobé partnerství a podporovat společný rozvoj,“ dodal Shanming.

O společnosti China General Nuclear (CGN)

China General Nuclear je největším provozovatelem v oblasti jaderné energetiky na světě a je také největším operátorem v jaderné energetice v Číně. CGN se skládá z více než 40 dceřiných společností. Hlavní oblasti aktivit CGN jsou jaderná energetika, jaderné palivo, nové energetické zdroje a finanční služby.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany