MENU x
Prezidentem České nukleární společnosti zvolen Daneš Burket

Prezidentem České nukleární společnosti zvolen Daneš Burket

červenec 2019

Na jednání výboru České nukleární společnosti (ČNS) 19. července v Praze, bylo zvoleno nové vedení. Pozici prezidenta společnosti obhájil Daneš Burket z Centra výzkumu Řež, který je v čele ČNS od roku 2010. 

Viceprezidenty společnosti se stali Larisa Dubská z NUVIA (pro věci organizační), Vlastimil Koubek z ČEZ (pro věci ekonomické), Jiří Duspiva z ÚJV Řež (pro věci zahraniční) a Miroslav Kawalec (pro věci programové).

Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie, vytvářet platformu pro efektivní výměnu zkušeností mezi specialisty jak v domácím, tak v mezinárodním měřítku, zajišťovat expertní a poradenskou činnost pro své členy i externí zájemce, poskytovat platformu pro prezentaci a propagaci činnosti firem, profesních a zájmových skupin a významných osobností, které se angažují v oblastech aktivit ČNS a napomáhat propagaci a prezentaci české jaderné techniky a technologie v zahraničí.

Česká nukleární společnost je členem Evropské nukleární společnosti a zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS). Více informací na www.csvts.cz/cns.

  

Ing. Daneš Burket, Ph.D.

V roce 1994 absolvoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, na stejné fakultě získal v roce 2004 doktorát v oboru reaktorová fyzika. Od roku 1994 pracoval v různých funkcích na Jaderné elektrárně Dukovany. V letech 2007-2016 byl ředitelem sekce Technická podpora v  ČEZ. Od roku 2016 je ředitelem sekce Výzkum a vývoj v Centru výzkumu Řež. Členem výboru České nukleární společnosti je od roku 2001, od roku 2010 je prezidentem.

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 160

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany