MENU x
Valná hromada Energetického Třebíčska 2017

Valná hromada Energetického Třebíčska 2017

24. 1. 2017

V úterý 24. 1. 2017 se na zámku v Dukovanech konala valná hromada ET. O průběhu jednání se dozvíte v následujícícm článku. 

Ve veřejné části jednání vystoupil vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller, ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský a ředitel nově vzniklé dceřiné společnosti ČEZ s názvem EDU II Martin Uhlíř. Ve svých vystoupení představili aktuální stav přípravy výstavby 5. bloku. Vládní zmocněnec informoval o práci vládního výboru pro jadernou energetiku a zástupci ČEZ o žádosti EIA a provozu jaderné elektrárny.

Zasedání se zúčastnil i ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiří Slovák, který informoval o současném stavu hledání lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů.

V úvodu představil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš činnost sdružení v roce 2016. Ve výčtu nechyběly kulaté stoly, konference a nespočet jednání s členy vlády a českého parlamentu. „Není spor o tom, že díky vaší činnosti se začaly věci hýbat rychleji a intenzivněji,“ uvedl na začátku Ján Štuller a pokračoval s konkrétním příkladem: „Třetí zasedání stálého výboru mělo nekonkrétní termín mezi únorem a březnem. Program byl nejasný. Z větší části přispělo Energetické Třebíčsko k tomu, že termín tohoto zasedání  se přesunul na leden, byl přizván také premiér a další hosté.“

Na vládním výboru zaznělo to, že ve výstavbě mají prioritu Dukovany. Dále to, že je potřeba hledat alternativní přístup k zákonu o veřejných zakázkách. Podle tohoto zákona se totiž velmi obtížně staví velké stavby natož jaderná elektrárna. „Zasedání vládního výboru potvrdilo, že výběr dodavatele by se měl konat cestou soutěže, a ne podle zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu připraví žádost k Evropské komisi.  Česká republika bude žádat o tzv. sektorovou výjimku.  Jednání s Evropskou komisí by měla začít v květnu,“ potvrdil Štuller.

Potenciální dodavatelé jsou seznámeni s tím, že investorem pátého (a šestého) bloku bude dcera ČEZ, a to společnost EDU II. „Nemají s tím žádný problém. Nicméně všichni dodavatelé  volají po ingerenci státu. Sám jsem význam tohoto slova neznal. Ingerence znamená vliv státu v širokém rozsahu. Dodavatelům jde totiž o nějakou formu podpory státu. Existuje více forem podpory. Vláda musí nejpozději do roku 2019 rozhodnout o formě podpory,“ shrnul Štuller.

Tento týden začínají v jednání s potenciálními dodavateli. Z deseti oslovených potvrdilo celkem šest připravenost stavět. S každým dodavatelem se bude jednat dva dny, do 10. února jednání skončí.

 

Proces EIA na nový blok v Dukovanech běží

Martin Uhlíř, ředitel nové společnosti EDU II, která bude investorem nového bloku, informoval o zahájení procesu EIA. Ten byl zahájen 20. července 2016 oznámením záměru. Do konce září probíhal sběr připomínek od občanů. „Celkem se sešlo desítky tisíc reakcí a připomínek. Vše jsme zpracovali a vytvořili šest set oblastí, které musíme dopracovat do tzv. velké dokumentace EIA.  To chceme mít hotové v první polovině letošního roku,“ vysvětlil Martin Uhlíř. Začátkem příštího roku budou mezinárodní projednávání. Závěrečné stanovisko bude známo v roce 2018.

V závěru shrnul potřebné kroky, které jsou nutné k dalšímu pokračování. „Jedná se usnadnění výběrového řízení dodavatele, dále je potřeba připravit žádost o výjimku ze zákona o veřejných zakázkách, třetím bodem je analýza investorského modelu a za čtvrté je to určení způsobu financování, který je potřeba kvůli zpracování zadávací dokumentace.

Od této vlády potřebujeme směr, kam se vydat. Jakou podporu státu můžeme očekávat. Podpora státu není necudné slovo. Všude v Evropě je v energetice podpora státu. Existuje více forem a my potřebujeme znát aspoň rámec,“ vyjasnil Uhlíř.

 

Kraj Vysočina zřídil komisi pro výstavbu 5. bloku a deklaroval podporu jádru v Dukovanech

„I přes maximální snahu o zachování a zajištění všech technických a zejména bezpečnostních hledisek nezbytných pro provozování jaderného zařízení, které bylo postupně po jednotlivých blocích spouštěno v letech 1985 až 1987, nelze předpokládat neomezenou životnost tohoto zařízení. Je proto nutné zajistit výstavbu nových jaderných bloků v souladu s Vládou České republiky schválenými dokumenty,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že Rada Kraje Vysočina dnes navrhla, aby zastupitelstvo kraje na svém nejbližším jednání přijalo usnesení vyjadřující podporu přípravě výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. „Budeme požadovat uspíšení přípravné, projektové a schvalovací fáze obou projektů – tedy EDU 5 a EDU 6,“ ubezpečil náměstek hejtmana Pavle Franěk, který přijel na valnou hromadu Energetického Třebíčska přímo z jednání Rady Kraje Vysočina.

 

Podnikatelé: Chceme se podílet na výstavbě

V diskuzi shrnul předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Richard Horký výsledky výzkumu mezi firmami na Vysočině. „Devadesát procent firem na Třebíčsku je pro výstavbu, na Vysočině je to pak osmdesát tři procent firem, které podporují výstavbu,“  řekl Horký a prohlásil, že jako podnikatelé si váží jednoty a přispějí, jak budou moci.

 

Zmocněncem za Jihomoravský kraj pro jednání o výstavbě jmenován Tomáš Třetina

Začátkem roku jmenovala Rada Jihomoravského kraje starostu Moravského Krumlova Tomáše Třetiny jako zástupce pro jednání ve výstavbě 5. bloku. „Připravujeme zřízení Komise, podobně jako to udělal Kraj Vysočina. Minulá krajská vláda v této věci nebyla příliš aktivní. Budu usilovat o to, abychom se maximálně zapojili do jednání a společnými silami se nám podařilo přispět k výstavbě nového jaderného zdroje. Uvědomujeme si, že s tím úzce souvisí další rozvoj našeho regionu,“ oznámil Tomáš Třetina.

Podporu Energetického Třebíčska opakovaně deklaroval Miroslav Křišťál, starosta Dukovan, a Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020. „V našem boji nepolevíme. Za poslední tři roky se díky jednotě regionu povedlo udělat víc věcí, než co se povedlo udělat v Praze. Žijeme vedle elektrárny a její budoucnost se nás bytostně dotýká,“ řekl Křišťál.

 

 

Členové Energetického Třebíčska dále na svém jednání odsouhlasili svůj rozpočet a plán činnosti na rok 2017. V akcích na letošní rok nechybí pokračování kulatých stolů s odborníky a potencionálními dodavateli nových bloků, pořádání seminářů v parlamentu a  regionu na téma plnění úkolů NAP JE. Nově ve spolupráci s ČEZ uspořádá Energetické Třebíčsko semináře se studenty středních a vysokých škol. „Musíme už nyní připravovat mladou generaci pro výstavbu a především pro provoz nových jaderných bloků. Doufám, že se nám to podaří a že mladí odborníci navážou na úspěšné provozovatele současných bloků,“ sdělil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

 

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany