MENU x
Zpoza polárního kruhu do Česka: Delegace z Kolské JE navštívila JE Dukovany

Zpoza polárního kruhu do Česka: Delegace z Kolské JE navštívila JE Dukovany

30. 10. 2017

V minulém týdnu navštívila delegace z ruské Kolské jaderné elektrárny a města Poljarnoje Zori, jadernou elektrárnu Dukovany. Zástupci vedení elektráren a okolních obcí si předávali zkušenosti s provozem a modernizací jaderných elektráren i ve vztazích k obcím.

Delegaci z Kolské jaderné elektrárny vedl její ředitel Vasilij Omelčuk a jedním z členů byl i Maxim Puchov, starosta města Poljarnoje Zori, v jehož katastru elektrárna leží.

Návštěva v Česku začala návštěvou města Třebíče. Nejdříve na slavnostním obědě přivítal hosty starosta města Třebíče Pavel Janata, předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš a předseda OBK při JE Dukovany Aleš John. Poté si delegace prohlédla památky UNESCO, a to Židovské město a baziliku sv. Prokopa.

Druhý den se uskutečnila prohlídka jaderné elektrárny Dukovany, kde delegaci přivítal ředitel JE Dukovany Miloš Štěpanovský, další zástupci vedení této elektrárny a starostové okolních obcí.  Štěpanovský delegaci představil historii výstavby, provozu i modernizací elektrárny Dukovany a také je seznámil s perspektivami jejího rozšíření.

Delegace si prohlédla strojovnu, sklad s použitým palivem, záložní dieselgenerátory, havarijní štáb a nové ventilátorové věže.

„Jsem rád, že se takovéto návštěvy uskutečňují. Díky ní jsme poznali, jak Rosatom provozuje elektrárnu v Murmansku a jak provozuje a staví další elektrárny v Rusku. Zároveň jsme rádi, že jsme jim mohli ukázat naši elektrárnu a podělit se o své zkušenosti. Překvapil mě odborný zájem o chod naší elektrárny a přínosem byla i návštěva z města Poljarnoje Zori. Starostové si vyměnili zkušenosti s tím, jaké přínosy mají jaderné elektrárny pro obce ve svém okolí,“ říká Vítězslav Jonáš předseda Energetického Třebíčska.

Kolská jaderná elektrárna má dva bloky typu VVER-440/230 a dva typu VVER-440/213 a dukovanská elektrárna má čtyři bloky typu VVER-440/213, takže specialisté obou elektráren řeší při provozu a modernizacích podobné otázky. Náměstek hlavního inženýra Kolské JE Vladimir Volskij a směnový vedoucí bloku Kolské JE Vadim Begeš představili českým kolegům výsledky žíhání reaktorové nádoby prvního bloku elektrárny, díky němuž se podařilo obnovit fyzikální a mechanické vlastnosti oceli nádoby. V diskuzi se zajímali o program řízeného stárnutí komponent elektrárny Dukovany, systém pro měření seizmické aktivity a další technické podrobnosti.

Maxima Puchova zajímaly veřejně prospěšné programy dukovanské elektrárny a to, jak podporuje vzdělávání a rozvoj infrastruktury okolních obcí.

Ruská delegace navštívila také přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, z jejíž nádrže jaderné bloky čerpají vodu ke svému chlazení.

„Naše cesta do Česka je reciproční návštěvou, která navazuje na cestu představitelů JE Dukovany, Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, Energetického Třebíčska a starostů obcí z okolí Dukovan do Kolské JE, která proběhla v červnu loňského roku,“ uvádí Vasilij Omelčuk. „Pro představitele naší delegace bylo velmi přínosné vyměnit si s pracovníky JE Dukovany zkušenosti s jejím provozem i s prací s okolními obcemi. Velmi nás zaujala činnost občanských organizací v oblasti Dukovan a chceme podpořit vytvoření podobných organizací i v našem regionu. Během návštěvy jsme naplánovali řadu společných kulturních akcí a věřím, že se bude spolupráce mezi oběma elektrárnami i nadále rozvíjet,“ uzavírá Omelčuk.

 

Pro informaci:

Kolská jaderná elektrárna se nachází zhruba 200 kilometrů od Murmansku a je chlazena vodami jezera Imandra. Je první ruskou jadernou elektrárnou postavenou za polárním kruhem a pokrývá asi 60 % spotřeby elektřiny v Murmanské oblasti. První dva bloky s reaktory VVER-440 byly uvedeny do provozu v letech 1973 a 1974 a druhé dva začaly dodávat elektřinu do sítě v letech 1981 a 1984. V letech 1991 až 2011 prošly všechny čtyři bloky komplexní modernizací s cílem zvýšení bezpečnosti a prodloužení provozu o 15 let a nyní probíhá další modernizace, která prodlouží provoz na celkových 60 let.

 

Kancelář Energetického Třebíčska

Vítězslav Jonáš

Hrotovická 1184

674 01 Třebíč

+420 602 512 155

info@energeticketrebicsko.cz

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany
Energoregion 2020 - Sdružení obcí ve 20km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany
Dobrovolný svazek obcí v 5 km pásmu Jaderné elektrárny Dukovany